Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962), [193-],
Cēsu pilsēta
Arnolds Auziņš, 1972,
Talsu pilsēta
Vitauts Ļūdēns, 1973,
Talsu pilsēta
Maris Vētra, 1939,
Rīga
Mariss Vētra, [193-],
Rīga