Kāzas Staiceles pagastā, [193-?],
Staiceles pagasts
Aloja. Jaunais pāris, [193-?],
Staiceles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Rob. Zaķa kāzas Drustu Smiltniekos, 1936-08-20,
Drustu pagasts
Rūdolfa Slaidiņa kāzas, 1936-12-06,
Drustu pagasts
Rūdolfa Slaidiņa kāzas, 1936-12-06,
Drustu pagasts
Kāzas, [193-?],
Drustu pagasts