Kāzinieki pie baznīcas, [193-?],
Lubānas pilsēta
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Skrundas pagasts. Kāzas mājās "Cepurnieki", 1940-10-03,
Kuldīgas novads,Skrundas pagasts
Osvalds un Vilma Stūrāni, 1938-1943,
Rīga