Linu kūlīšu novietošana, [192-],
Strenču novads
Lauku kūts. Sivēnu barošana, [193-],
Strenču novads
Zemnieki lauku darbos, [192-],
Strenču novads
Mājlopu barošana, [192-],
Strenču novads