Guļbaļķu dzīvojamā māja , [19--?],
Vaidavas pagasts
"Ķiermeļu" sētas kūts, 2016,
Mazzalves pagasts
Viļa Meiera bēres, 1981-04-17,
Jaunannas pagasts
Meliorācijas darbi, [193-?],
Kursīšu pagasts
Labības pļauja, [193-?],
Kursīšu pagasts
Divas sievietes un bullis, [196-?],
Strenču pilsēta
Skats no ezera uz Svitenes centra pusi, [198-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājās "Liepiņas", [193-?],
Svitenes pagasts