Biksēres muiža, [195-],
Sarkaņu pagasts
Biksēres muižas dzirnavas, 1914,
Sarkaņu pagasts
Biksēres muiža. Krogus ēka, 1952,
Sarkaņu pagasts