Dignājas pagasts. "Slīderi", [195-?],
Dignājas pagasts
Tukuma pamatskolēni - Meža diena, 1932,
Tukuma pilsēta
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts
Embūtes pagasts. Mājas "Upmaļi", [194-],
Embūtes pagasts
Kārķi. Tūžu mājas un saime, 1922,
Kārķu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Drustu pagasts. Lauku mājas, 1990,
Drustu pagasts
Latgales ezeru zvejnieki, [193-],
Asūnes pagasts
Embūtes pagasts. Neatpazīti cilvēki, [195-],
Embūtes pagasts