Ķurmrags. "Vecozoli", 1973,
Liepupes pagasts
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Svitenes pagasta mājas "Dimzēni", [195-?],
Svitenes pagasts
Mājas "Ražas" pie ceļa uz Bērsteli, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. "Pienotavas" dārziņš, [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Grundiņi", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Grundiņi", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Puļķi", [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Puļķi", [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Krūmiņi", [196-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Jaunurstēni", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Pie mājām "Kļaviņas", [196-?],
Svitenes pagasts
Rozēni, [196-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Māja "Kraukļi", [193-?],
Svitenes pagasts