Nīkrāces pagasts. Aitas ganībās, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Aitas ganībās, [197-],
Nīkrāces pagasts
Ainava pie Svētes ezera, [198-],
Zebrenes pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", [195-],
Nīkrāces pagasts
Veckārķu pils drupas, [1980?],
Kārķu pagasts
Pūre. Skats uz Abavu, [193-],
Pūres pagasts
Kokneses pilsdrupas, [193-],
Kokneses pagasts