Talsi. Dzīvojamās mājas pagalms, [193-?],
Talsu pilsēta
Salgales mācītājmuiža. Kūts, 1925,
Salgales pagasts
Strenči no augsta skatupunkta, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči no augsta skatupunkta, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Nams Rīgas ielā 14, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči no augsta skatupunkta, [192-?],
Strenču pilsēta
Vecrīga. Pagalms, [1920?],
Rīga
Talsi. Mājas pagalms, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Mājas pagalms , [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Kroga iekšpagalms, 1925,
Talsu pilsēta
Krustpils pils pagalms, [193-?],
Jēkabpils
Jelgavas pils pagalms, [191-?],
Jelgava
Jelgavas pils pagalms, [191-?],
Jelgava