Jelgavas pils pagalms, [190-?],
Jelgava
Jelgava. Mājas pagalms, [192-?],
Jelgava
Jelgavas pils pagalms, [192-?],
Jelgava
Dundagas pils pagalms,
Dundagas pagasts
Saulkalnes sanatorija. Pie ieejas, 1939,
Vaiņodes pagasts
Vecrīga. Pagalms, [191-],
Rīga
Vecrīga. Pagalms, [191-],
Rīga
Vecrīga. Pagalms, [191-],
Rīga