Rīga. Nams Mīlgrāvī, 1929-09-15,
Rīga
Rīga. Māja Mīlgrāvī, 1934-1935,
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, [1900?],
Rīga
Rīga. Mīlgrāvis, [193-?],
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, 1932-11-21,
Rīga