Trīs Mazsalacas puikas ar māsiņu, 1934-09-28,
Mazsalacas pilsēta
Kara biedrs Kārlis ar sievu un dēlu no Mazsalacas, 1934-09-28,
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta pāra salonfotogrāfija, [193-?],
Cēsu pilsēta
Neatpazīta māsa un brālis, 1947-07-17,
Cēsu pilsēta
Gunta, 1959-02-08,
Vaidavas pagasts
Divu neatpazītu meiteņu salonportrets, [193-?],
Vaidavas pagasts
Austra no Tožām, 1956-11-20,
Vaidavas pagasts