Svilānu ģimene, [193-?]
Grīnberga Līgosvētku viesi, [193-?],
Vaidavas pagasts