Par piemiņu mājiniekiem, 1932-01-31,
Rīga
Students J. Kurmis, 1932,
Rīga
Dzērbenes un Drustu draudžu iesvētāmie, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Jānis Pogulis iesvētamā dienā, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Rūdolfs Slaidiņš, 1933,
Drustu pagasts
Rob. Zaķa kāzas Drustu Smiltniekos, 1936-08-20,
Drustu pagasts
Rūdolfa Slaidiņa kāzas, 1936-12-06,
Drustu pagasts
Anna Slaidiņa iesvētībās, [193-?],
Drustu pagasts
Iesvētības Drustu baznīcā, [193-?],
Drustu pagasts