Kāzas, [193-?],
Drustu pagasts
Slaidiņi, [193-?],
Drustu pagasts
Māsas Anna un Elza Slaidiņas , [193-?],
Drustu pagasts
Anna Slaidiņa , [193-?],
Drustu pagasts
Elza Slaidiņa un Alvīna Slavens, [193-?],
Drustu pagasts
Elza Slaidiņa un Alvīna Slavens, [193-?],
Drustu pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-?],
Drustu pagasts
Trejmeitiņas, [193-?],
Drustu pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [193-?],
Drustu pagasts
Iespējams, Alvīna Slavens, [193-?],
Jaunpiebalgas novads
Karlīna Lāce, dzimusi Ķego, [193-],
Drustu pagasts