4. Valmieras kājnieku pulka orķestris, 1928-08,
Salaspils novads
Lūcija Kalnmale ar bērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar mazbērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale, 1986,
Piltenes pagasts
Ārciema koris, 1926,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1953-1954,
Pāles pagasts
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Atmiņai kolēģim no Fridman, 1940-10-28,
Liepāja
Aizsargu grupa, [19--]