Grupas portrets, [193-]
Grupas portrets, [193-]
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, 1946,
Nīkrāces pagasts
Minna Ozola, 1930
Minna Runčevica, 1949-08-20
Ekskursanti Siguldā, [195-],
Siguldas pilsēta
Neatpazītu māsu salonfotogrāfija, [19--],
Tirzas pagasts
Ādolfs Runčevics, 1949-10-18