Strenči. Brāļi. Vidū Arvīds Reiters, 1939-10-01,
Strenču pilsēta
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Asūne. Pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Klasesbiedri, [196-],
Asūnes pagasts
Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne