Laimonis Graumanis iesvētībās, 1940,
Jaunpiebalgas pagasts
Jānis Čamda ar sievu, [19--],
Cēsu pilsēta
Jānis Čamda ar sievu no kreisās, [19--],
Cēsu pilsēta
Gaidas Graumanes iesvētības, 1951-07-15,
Rankas pagasts
Emīls Graumanis armijā, [19--],
Rankas pagasts
Stabiņu ģimene, [19--],
Cēsu pilsēta
Alise Stabiņa, [19--],
Cēsu pilsēta
Helmuts Stabiņš, 1932,
Jaunpiebalgas pagasts
Elza Zaķe ar vīru, [19--],
Rīga
Oskars Čimurs, [19--],
Rīga
Verners Čimurs, Oskara brālis, [1941?],
Jaunpiebalgas novads
Herta Čimurs, 1929,
Jaunpiebalgas novads
Verners Čimurs, 1936,
Jaunpiebalgas novads
Velta Reča, [195-?],
Rankas pagasts