Neatpazītas sievietes portrets, [191-],
Rankas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [195-],
Jaunpiebalgas novads
Neatpazītas sievietes portrets, [191-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [191-],
Cesvaines pilsēta
Annas iesvētības, [1938?],
Jaunpiebalgas pagasts