Jaunieši un motocikls Jawa 350, [196-],
Burtnieku novads