Rīgas pils no Daugavas, [193-],
Rīga
Liepājas dzelzceļa tilts, [190-],
Liepāja
Liepājas osta, [193-],
Liepāja
Liepāja. Ostas kuģītis, [190-],
Liepāja
Liepāja. Kuģis "Saratov", [191-],
Liepāja
Liepāja. Ostas kuģītis, [190-],
Liepāja
Tvaikonis "Gaida" , [193-],
Rīga
Rīgas osta ziemā, 192-,
Rīga
Rīga. Skats no tilta, [193-],
Rīga
Rīgas Doma baznīca, [19--?],
Rīga