Jānis Dzilna, [192-]
Kuģis "Virsaitis", 1938,
Rīga
Tvaikonis "Kaija" Ainažu ostā, [193-],
Ainažu pilsēta
Didriķis Grīnvalds, [190-],
Rojas pagasts
Jānis Štāls, [190-],
Rojas pagasts
Rīga. Fotokolāža, [191-],
Rīga
Rīga. Kolāža, 1897,
Rīga
Rīgas pils, [191-],
Rīga
Rīgas pils no Daugavas, [191-],
Rīga