Lilijas Berginas māsas portrets, [193-],
Alojas pagasts