Alojas Veclauru lauku saimniecība, [196-],
Alojas pagasts
Alojas Vecjurķinu mājas, [196-],
Alojas pagasts
Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Anna Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Emma un Krišjānis Eglīši, [19--],
Alojas pagasts
Jaunu sieviešu grupas bilde, [19--],
Alojas pagasts
Māsas Anna Eglīte un Marta Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Laumas Eglītes kristības, [193-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Kāzas Alojas pagasta "Ķilpās", [19--],
Alojas pagasts