Kursīšu sešu klašu pamatskola, [1937],
Kursīšu pagasts
Kursīšu sešu klašu pamatskola, [1937],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca. Kāzas, 1942,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pirmā pamatskola, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pagasts. Videnieku klēts, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pagasts. „Mētru” kūts, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu sešu klašu pamatskola, 1939,
Kursīšu pagasts
Bruzilu muiža, [192-],
Kursīšu pagasts
Bruzilu vējdzirnavas, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs, [191-],
Kursīšu pagasts
Bruzilu kapsēta un kapliča, 1927,
Kursīšu pagasts
Kursīšu muižas dzīvojamā ēka, 1923,
Kursīšu pagasts
Labības kulšana Kursīšos, [193-],
Kursīšu pagasts