Labības kulšana Kursīšos, [193-],
Kursīšu pagasts
Strādnieki atpūtas brīdī, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luteraņu baznīca. Altāris, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca un kapi, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu muižas dzīvojamā ēka, 1935,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pirmā pamatskola, [193-],
Kursīšu pagasts
Meliorācijas darbi, [193-?],
Kursīšu pagasts
Labības pļauja, [193-?],
Kursīšu pagasts
Vakara atpūta, klausoties radio, [193-?],
Kursīšu pagasts