Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, 1932,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas. Klēts, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Lauku mājas "Grotūži" Veļķu pagastā, [193-?],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Vecās kapsētas vārti, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts