Vecpiebalga. Viduskapsētas kapliča, 1980,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Siena šķūnis Grišķu kalnā, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Iesvētības, 1936-06-28,
Vecpiebalgas pagasts
Meža diena, 1930,
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Jānis Brakšs seniors, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazītu karavīru grupas portrets, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazītu sieviešu grupas portrets, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Pēteris Apinis, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Oskars Brakšs, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazītas meitenes portrets, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Marijas Dulpes brālis, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts