Rendas mācītājmuiža, 2010,
Rendas pagasts
Rendas mācītājmuiža, 2010,
Rendas pagasts
Rendas mācītājmuiža, 2010,
Rendas pagasts
Renda. Tilts pār Abavas upi, [192-],
Rendas pagasts
Abavas upe. Baļķu krāvumi, [192-?],
Rendas pagasts
Renda. Tilts pār Abavu, [192-?],
Rendas pagasts
Renda. Tilts pār Abavu, [192-?],
Rendas pagasts
Abava pie Rendas, [193-],
Rendas pagasts
Rendas kooperatīva nams, [1925],
Rendas pagasts
Renda, 1935,
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1934],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1935],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1927],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1935],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, 1925,
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts
Usmas baznīca, [192-],
Rendas pagasts