Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Mišas”, [192-],
Veclaicenes pagasts
Ilgāja ezers, [196-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes ainava pie „Spaļļu” mājām, [197-],
Veclaicenes pagasts
Skatu tornis Dēliņkalnā, 1948,
Veclaicenes pagasts
Raipaļa ezera zvejnieki, 1928,
Veclaicenes pagasts