Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Spaļļi”, [197-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Govju kūts, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Stalis un klēts, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Stallis, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes mācītājmuiža, [193-],
Veclaicenes pagasts
Jaunlaicenes muižas saimniecības ēkas, 1907,
Jaunlaicenes pagasts
Jaunlaicenes baronu kapliča , 1917,
Jaunlaicenes pagasts
Jaunlaicenes muižas bullis pajūgā, 1910,
Jaunlaicenes pagasts
Jaunlaicenes baronu kapi un kapliča, 1917,
Jaunlaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. „Ābelkalni”, 1950,
Veclaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, [194-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca, [195-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna aptiekas ēka, [196-],
Jaunlaicenes pagasts