Iecava. Velga Vasule ar draudzeni, [195-],
Iecavas novads
Iecava. Sarma Vasule, [195-],
Iecavas novads
Rēzekne. Leonīds Vasulis, [193-],
Rēzekne
Rīga. Marta Vasule, [194-],
Rīga
Cēsis. Andrejs Vasulis "Cīrulīšos", 1966-02,
Cēsu pilsēta
Iecavas vidusskola, [195-],
Iecavas novads