Grupas portrets, [193-]
Grupas portrets, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja, [193-]
Jaunietes pie Iecavas upes, [193-],
Iecavas novads
Iecava. Svinīgs pasākums, [193-],
Iecavas novads
Iecava. Svinīgs pasākums, [193-],
Iecavas novads
Iecava. Grupas portrets, [193-],
Iecavas novads
Grupas portrets, [193-]
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads