Vaiņode. Alvīne Anna Pauls, [193-],
Vaiņodes pagasts
Teodors Jansons, [193-]
Teodors Jansons, 1936-03-19
Teodors Jansons, [193-]
Emīlija Bandziņa, [195-],
Kazdangas pagasts
Emīlija Bandziņa, [195-],
Siguldas pilsēta
Ernests Baumanis un Ādolfs Runčevics, 1948-03-27,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces bibliotēkas orķestris, [193-],
Nīkrāces pagasts
Alvīne Runčevica iesvētību dienā, 1947-06-29,
Embūtes pagasts
Alvīne Runčevica, 1949-08-13