Kulšanas talka, [193-],
Nīkrāces pagasts
Grupas portrets, [193-]