Pēdējie pievienotie komentāri
Ervīns Elliņš 2017. gada 22. oktobris, 11:22:20

Rīgas iela 16

Ervīns Elliņš 2017. gada 22. oktobris, 11:18:32

Rīgas iela 36

Ervīns Elliņš 2017. gada 22. oktobris, 11:18:07

Māja, kas redzma foto ir Rīgas iela 35

Andris Valdmanis 2017. gada 20. oktobris, 21:19:55

Attēlā redzama Stacijas iela Valmierā (tagad Mazā Stacijas iela)un Gaujas atteka. Ēka labajā pusē - Eliasu māja. Šajā mājā 1889. gadā dzimis Kārlis Kondrāts vēlāk pazīstams kā grāfs Miķelis Amālijas dēls Vanags Valmieras "Šanas biedrības" virsaitis...

Lilita Rašmane 2017. gada 20. oktobris, 14:49:44

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2017. gada 20. oktobris, 14:48:10

Paldies par precizējumu.

Atis Artmanis 2017. gada 20. oktobris, 12:29:35

Ēka nojaukta 2017. gadā.

Atis Artmanis 2017. gada 20. oktobris, 12:22:28

Attēlā redzama Vecauces muižas dārznieka māja.

Lilita Rašmane 2017. gada 20. oktobris, 09:13:55

Paldies par aizrādījumu. Vai Jūs, lūdzu, varat precizēt, tieši kur atrodas pieminētās Silu mājas?

Ojārs Andersons 2017. gada 19. oktobris, 21:01:54

Fotogrāfijā nav kapi Nāves salā, bet kapi pie Silu mājām 1916. gadā. Vāciski kapu nosaukums ''Sille''. Ir vēl 2 fotogrāfijas no šiem kapiem. Jāmaina arī vietas zīme kartē.

Lilita Rašmane 2017. gada 19. oktobris, 15:06:55

Paldies par papildinājumu. Ielabots.

Lelde Purviņa 2017. gada 19. oktobris, 11:47:49

Lūdzu palabot pēdējo teikumu: Organizācijas "Strādnieku Sports un Sargs" Latvijas čempions. Paldies.

Lilita Rašmane 2017. gada 18. oktobris, 12:45:12

Paldies par aizrādījumu! Tik tiešām, Daugavas senleja tika appludināta 1965. gadā.

Lilita Rašmane 2017. gada 18. oktobris, 12:38:54

Paldies par papildinājumu.

Āris Jansons 2017. gada 17. oktobris, 20:20:45

Negribas ticēt, ka baznīcu uzspridzināja 1961.gadā. Tas bija vismaz 1963.gadā, kad pie baznīcas durvīm es lasīju piespraustu lapiņu ar ziņu, ka svētais ūdens tonedēļ netiks izsniegts...

Valdis Apsītis 2017. gada 17. oktobris, 17:02:12

Anotācijai - Ēka uzbūvēta 1900.gadā blakus Alojas mācītājmuižai (vāc.Pastorat Allendorf). Patlaban ēkā Alojas Ausekļa vidusskolas mājturības kabinets un Alojas muzejs.

Lilita Rašmane 2017. gada 17. oktobris, 15:38:53

Paldies par papildinājumu.

Lilita Rašmane 2017. gada 17. oktobris, 15:37:20

Paldies par informāciju.

Lilita Rašmane 2017. gada 17. oktobris, 15:35:15

Paldies par informāciju!

Lilita Rašmane 2017. gada 17. oktobris, 15:31:37

Paldies par informāciju!

Armands Strauja 2017. gada 17. oktobris, 14:00:13

Māte Matilde Draviņa (dz. Brokhusa 1885. gada novembrī Matkules pagastā), namīpašniece, tēvs Žanis Draviņš (1880-1945), skolotājs, vēlāk Talsu luterāņu draudzes ērģelnieks, meita Irene Draviņa (dz. 1915), Talsu pilsētas pamatskolas skolniece, vēlāk studējusi farmāciju, dēls Arvīds Draviņš (1909-1940), Valsts Talsu 6 klašu pamatskolas skolnieks, vēlāk jūrnieks-radiotelegrāfists. Informācija par Draviņu ģimeni iegūta no sabiedriskās organizācijas "Aleksandra Pelēča lasītava" 2017. gadā izdotās grāmatas "Talsu namu stāsti". Attēls pareizi datējams ar [192-].

Lilita Rašmane 2017. gada 17. oktobris, 13:33:22

Paldies par informāciju!

Armands Strauja 2017. gada 17. oktobris, 13:29:48

Žanis Draviņš (1880–1945)

Armands Strauja 2017. gada 17. oktobris, 13:18:02

Par attēla labajā pusē redzamo namu Talsos, Fabrikas ielā 7, no Aleksandra Pelēča lasītavas 2017. gadā izdotās grāmatas "Talsu namu stāsti": "Ede Bērzkalne 1925. gada augustā pārdeva īpašumu Matildei Jēkaba meitai Draviņai (dz. Brokhusa 1885. gada novembrī Matkules pagastā). Zemi reformas laikā ieguva Matilde Draviņa. (..) Draviņas īpašumā 1935. gadā dzīvoja: Fabrikas 7 dz. 1; Divistabu dz. ar virt. neprec. Ženija Holma (1870) ar neprec. māsu, klavierskolotāju Lidu (1872). Abas 1939. gadā repatriējās. Fabrikas 7 dz. 2; Lizete Dolģe (1906), kuras vīrs izbraucis, ar dēliem Kārli (1920), Miervaldi (1932) un māti, atraitni Edu Kalniņu (1869). Fabrikas 7 dz. 3; Apdz. virt. neprec. pašvaldības darbin. Vera Buharde (1898), māte atr. Alma (1869). Fabrikas 7 dz. 4; Vienist. dz. ar virt. laukstrādn. Kārlis Fridrihsons (1883), sieva Marija (1893), meita Irma (1912). Fabrikas 7 dz. 5; Podnieks Jānis Kilbahs (1900), saim-niec. vadīt., neprec. Emma Alekse (1899). Draviņas īpašumā 1941. gada vasarā dzīvoja: Žanis Draviņš (1880), pensionēts skolotājs, Matilde Draviņa (1885), meita Irene Draviņa (1915), farmācijas stu-dente. Kārlis Fridrihs Erķens (1912), būvtehniķis, Jadviga Erķena (1911), Vizma Erķena (1941). Ankatrīne Frīdenberga-Prīnberga (1870), Anna Frīdenberga-Prīnberga (1906). Kārlis Fridrihsons (1883), Marija Fridrihsone (1893), Irma Alvīne Fridrihsone (1912). Marija Bielokopitova (1874), strādniece. 1944. gada vasaras beigās Vidzemē no bijušajiem aizsargiem ar vācu pavēli izveidoja pāris simtu vīru lielu vienību, kas rudenī, atkāpjoties līdzi frontei, vispirms nonāca Strazdē, tad Ventspils apriņķa Stiklos [Annahite]. Tomēr nozīmīgi kureliešu drāmas notikumi risinājās arī Talsos. [..] 1944. gada oktobra otrajā pusē ģenerālis Fridrihs Jekelns (1895–1946) no vāciešu zaudētās Rīgas ieradās Talsos, kur iekārtoja štābu Draviņa namā Fabrikas ielā."

Armands Strauja 2017. gada 17. oktobris, 13:16:34

Par namu Talsos, Fabrikas ielā 7, no Aleksandra Pelēča lasītavas 2017. gadā izdotās grāmatas "Talsu namu stāsti": "Ede Bērzkalne 1925. gada augustā pārdeva īpašumu Matildei Jēkaba meitai Draviņai (dz. Brokhusa 1885. gada novembrī Matkules pagastā). Zemi reformas laikā ieguva Matilde Draviņa. (..) Draviņas īpašumā 1935. gadā dzīvoja: Fabrikas 7 dz. 1; Divistabu dz. ar virt. neprec. Ženija Holma (1870) ar neprec. māsu, klavierskolotāju Lidu (1872). Abas 1939. gadā repatriējās. Fabrikas 7 dz. 2; Lizete Dolģe (1906), kuras vīrs izbraucis, ar dēliem Kārli (1920), Miervaldi (1932) un māti, atraitni Edu Kalniņu (1869). Fabrikas 7 dz. 3; Apdz. virt. neprec. pašvaldības darbin. Vera Buharde (1898), māte atr. Alma (1869). Fabrikas 7 dz. 4; Vienist. dz. ar virt. laukstrādn. Kārlis Fridrihsons (1883), sieva Marija (1893), meita Irma (1912). Fabrikas 7 dz. 5; Podnieks Jānis Kilbahs (1900), saim-niec. vadīt., neprec. Emma Alekse (1899). Draviņas īpašumā 1941. gada vasarā dzīvoja: Žanis Draviņš (1880), pensionēts skolotājs, Matilde Draviņa (1885), meita Irene Draviņa (1915), farmācijas stu-dente. Kārlis Fridrihs Erķens (1912), būvtehniķis, Jadviga Erķena (1911), Vizma Erķena (1941). Ankatrīne Frīdenberga-Prīnberga (1870), Anna Frīdenberga-Prīnberga (1906). Kārlis Fridrihsons (1883), Marija Fridrihsone (1893), Irma Alvīne Fridrihsone (1912). Marija Bielokopitova (1874), strādniece. 1944. gada vasaras beigās Vidzemē no bijušajiem aizsargiem ar vācu pavēli izveidoja pāris simtu vīru lielu vienību, kas rudenī, atkāpjoties līdzi frontei, vispirms nonāca Strazdē, tad Ventspils apriņķa Stiklos [Annahite]. Tomēr nozīmīgi kureliešu drāmas notikumi risinājās arī Talsos. [..] 1944. gada oktobra otrajā pusē ģenerālis Fridrihs Jekelns (1895–1946) no vāciešu zaudētās Rīgas ieradās Talsos, kur iekārtoja štābu Draviņa namā Fabrikas ielā."