Ērģemes luterāņu baznīca, 1983,
Ērģemes pagasts
Veckārķu muižas pils, 1983,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils tornis, 1983,
Kārķu pagasts
Veckārķu muižas pils, 1983,
Kārķu pagasts
Ēveles luterāņu baznīca,
Ēveles pagasts
Liepupes luterāņu baznīca,
Liepupes pagasts
Liepupes luterāņu baznīca,
Liepupes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Ķirbižu muižas pils, 1984-10,
Viļķenes pagasts
Dakstu biedrības nams, 1981-06,
Ēveles pagasts