Alūksnes pareizticīgo baznīca, 1980-03,
Alūksnes pilsēta
Alūksnes luterāņu baznīca, 1980-03,
Alūksnes pilsēta
Aumeistaru luterāņu baznīca, 1979-08,
Grundzāles pagasts
Bārdaskrogs, 1983,
Veclaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Apustuļa figūra, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Ērģeles, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Vitrāža, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Zvans, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna baznīckrogs, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Carnikavas luterāņu baznīca, 1980,
Carnikavas novads
Ķempju luterāņu baznīca, 1980,
Līgatnes pagasts
Krimuldas luterāņu baznīca, 1980,
Krimuldas pagasts