Zeltiņu luterāņu baznīca, 1980,
Zeltiņu pagasts
Balbinovas Romas katoļu baznīca, 1980,
Indras pagasts
Brukna. Bijušās muižas centrs, 1984,
Dāviņu pagasts