Bauska. Lejas dzirnavas, 1933,
Bauskas pilsēta
Bauska. Skats no Mēmeles labā krasta, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsdrupas, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Lodiņa alus fabrika, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Mūsas un Mēmeles sateka, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Augšas dzirnavas, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Augšas dzirnavas, [193-],
Bauskas pilsēta