Bauska. Jaunsaimniecības, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas-Meitenes dzelzceļš, [193-],
Rundāles pagasts
Bauska. Mūsas tilts, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsdrupas, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska. Vecpilsēta, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Vijciema biedrības un kooperatīva nami, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema aptieka, [192-],
Vijciema pagasts
Ēveles 6. klašu pamatskola, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles baznīca, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles veselības kopšanas punkts, [192-],
Ēveles pagasts
Jērcēnu 6. klašu pamatskola, 1934,
Jērcēnu pagasts
Skats pie Jērcēnu 6. klašu pamatskolas, [192-],
Jērcēnu pagasts