Vijas ieteka Gaujā, [192-],
Strenču novads
Vija Vijciema pagastā, [192-],
Vijciema pagasts
Ēveles 6. klašu pamatskola, [192-],
Ēveles pagasts
Plāņu pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta sabiedrības nams, [192-],
Plāņu pagasts
Karietes atteka Vijciemā, [192-],
Vijciema pagasts
Plāņu pagasta pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta sabiedrības nams, [192-],
Plāņu pagasts
Vija Plāņu pagastā, [192-],
Plāņu pagasts
Trikātas bijusī Abula skola, [192-],
Trikātas pagasts
Ēvele. Bērnu mītne, [192-],
Ēveles pagasts
Trikāta, [192-],
Trikātas pagasts
Skats pie Ēveles, [192-],
Ēveles pagasts
Tilts pāri Vijai pie Vijciema, [192-],
Vijciema pagasts
Plāņu pagasta pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Ēveles pienotava, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles pienotava, [192-],
Ēveles pagasts