Ēveles kapsētas kapliča, [192-],
Ēveles pagasts
Trikātas ezers, [192-],
Trikātas pagasts
Skats pie Trikātas, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas viduslaiku pilsdrupas, [192-],
Trikātas pagasts
Abula pie Trikātas, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas ezers, [192-],
Trikātas pagasts
Trikāta, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas viduslaiku pilsdrupas, [192-],
Trikātas pagasts
Ēveles kūdras purvs, [192-],
Ēveles pagasts
Skats pie Trikātas, [192-],
Trikātas pagasts
Piemiņas altāris Trikātas baznīcā, [193-],
Trikātas pagasts
Ēveles draudzes skola, [192-],
Ēveles pagasts
Trikātas ezers, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas viduslaiku pilsdrupas, [192-],
Trikātas pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema muiža, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema pilskalns, [192-],
Vijciema pagasts