Bormaņu muiža. Fazānu dārzs, [191-],
Vīpes pagasts
Daudzevas tautas nams, [192-],
Daudzeses pagasts
Pārceltuve pār Daugavu pie Jaunjelgavas, 1933,
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Neretas luterāņu baznīca, [192-],
Neretas pagasts
Skrīveru tautas nams, [193-],
Skrīveru novads
Skrīveru stacija, [192-],
Skrīveru novads
Taurkalnes patērētāju biedrība, [193-],
Vecumnieku pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Baltinavas novads
Puncuļu pamatskola, 1924,
Baltinavas novads
Opekalns, [193-?],
Jaunlaicenes pagasts
Romeškalns, [193-?],
Veclaicenes pagasts
Gaujienas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Zvārtavas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts