Alūksne. Kanceles kalniņš, [192-?],
Alūksnes pilsēta
Alūksne, [193-?],
Alūksnes pilsēta
Tirzas luterāņu baznīca, [191-?],
Tirzas pagasts
Abrene, 1937
Abrene, [193-]
Helēnas pils Alūksnē, [193-?],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Paviljons Tempļa kalnā, [193-?],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Jēkaba Kreiļa alus darītava, [193-],
Alūksnes pilsēta
Lāzberģa muižas pils, [193-?],
Jaunalūksnes pagasts
Bāte. Sarkanā krusta sanatorija, [193-],
Vaiņodes pagasts
Liepnas luterāņu baznīca, [193-?],
Liepnas pagasts
Alūksnes muiža. Ezermalas jeb Vecā pils, [192-?],
Alūksnes pilsēta
Bernāti. Bāka, [193-],
Nīcas pagasts
Bernāti. Meža paviljons, [193-],
Nīcas pagasts
Cīravas muižas pils, [193-],
Cīravas pagasts