Vaiņode. Sarkanā Krusta sanatorija, [193-],
Vaiņodes pagasts
Rugāji. Vīnu tirgotava, [193-?],
Rugāju pagasts
Ēveles pamatskola, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles pamatskola, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles patērētāju biedrība, 1937,
Ēveles pagasts
Ēveles paterētāju biedrība, 1937,
Ēveles pagasts
Rugāju galvenā iela, [193-?],
Rugāju pagasts
Vecauces muižas pils, 1925,
Auces pilsēta
Rugāju pagasta valde, [193-?],
Rugāju pagasts
Vecauces muižas pils, 1925,
Auces pilsēta
Rugāju vidusskola, [193-],
Rugāju pagasts
Dobeles luterāņu baznīca, [193-],
Dobeles pilsēta
Tilžas skola, [193-?],
Tilžas pagasts
Dobeles pilsdrupas, [192-],
Dobeles pilsēta
Dobeles pilsdrupas, [191-],
Dobeles pilsēta
Dobeles pilsdrupas, [191-],
Dobeles pilsēta