Sigulda. Druvmaļu jaunbūve Raiņa iela 11, [1966?],
Siguldas pilsēta
Madliena. Bēres, [1944?],
Madlienas pagasts
Madliena. Balle zaļumos, [192-?],
Madlienas pagasts