Rikas ģimene, [193-],
Rīga
Irēna Strazdiņa. Skolas izlaidums, [195-],
Ķeipenes pagasts
Jāņu svinības mājās "Gulbīši", 1958,
Ķeipenes pagasts
Jāņu svinības mājās "Gulbīši", 1958,
Ķeipenes pagasts
Jāņu svinības mājās "Gulbīši", 1958,
Ķeipenes pagasts
Jāņu svinības mājās "Gulbīši", 1958,
Ķeipenes pagasts
Anna Šīmane, 1971-08-27,
Rīga
Valsts Kuldīgas vidusskola. Izlaidums, 1924-06-22,
Kuldīgas pilsēta
Jāņu rīts "Jaunpurbērzos" ap 1957. gadu, [1957?],
Ķeipenes pagasts